HISTORIE ZWYKŁYCH PRZEDMIOTÓW

To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Olga Tokarczuk Opowieść zawsze konstruowała społeczności. Opowiadając przekazywano wiedzę o świecie, doświadczenia życiowe, rady. Mądrość przekazywana