W ramach projektu CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA planowane są różne warsztaty i wydarzenia artystyczno-kulturalne związane z Lublinem, m.in. konkursy dla mieszkańców miasta: na ciekawą i autorską trasę spaceru po mieście pod hasłem „Czuję miętę do Lublina – mój Lublin”, wykłady otwarte o historii miasta, cykl warsztatów artystyczne inspirowanych kulturą Lublina: projektowania koszulek, ceramiczne, plastyczne i fotograficzne. Szczególnie identyfikującym projekt działaniem będzie wręczana mieszkańcom i turystom  mięta z napisem „Czuję miętę do Lublina” oraz prezentacja społecznych inicjatyw promujących Lublin. Celem projektu jest inicjowanie działań kulturalnych skupionych wokół Lublina i zachęcanie mieszkańców miasta oraz turystów odwiedzających Lublin do wspólnego przygotowania się do obchodów 700-lecia nadania praw miejskich miastu Lublin. Projekt zakłada coroczne edycje w letnie miesiące lat 2014 – 2018 i w kolejnych. Chcemy na stałe wpisać ten projekt w kalendarz miejskich imprez promujących Lublin. Dążymy do ukazania piękna Lublina, jego historii i chcemy to wyrazić poprzez sztukę i sympatię do Lublina zgodnie z ideą projektu „Czuję miętę do Lublina”.