Les lieux de memoire… Miejsca pamięci. Zapytani o miejsca pamięci w Lublinie bez namysłu potrafimy wymienić przynajmniej kilka. Nic dziwnego. Ze swoją bujną historią miasta na szlaku, miasta na styku kultur i wydarzeń, Lublin ma ich wiele. O jednych wie bez mała świat cały, o innych – nieliczni. Nieliczni wskażą ten adres. 3-go Maja 22. Więc zatrzymaj się przed kamienicą. Niechby tylko na chwile, ale uważnie. Poświęć uwagę temu, po czym może nie raz prześliznął się wzrok. Tablicy, właściwie niepozornej na zwalistej fasadzie budynku. Ona jest tym, czym jest – tablicą pamiątkową. Upamiętnieniem niezwykłego człowieka Mariana Tadeusza Mokrskiego i jego związku z tym miejscem. Dowodem na aktualność i niemal literacką atrakcyjność jego losów. Oficjalnym elementem narracji o przeszłości. Ale może być czymś jeszcze. Pretekstem do opowiedzenia historii. Furtką do niesamowitej opowieści, bo to życie pisze najciekawsze scenariusze….

tekst Agnieszka Piasecka

więcej

LUBLIN UL.3-GO MAJA 22