WYKŁAD „PRZEDWOJENNY LUBLIN”

Jak wejść w klimat przedwojennego Lublina?
Nic prostszego – wystarczy przyjść na wykład zorganizowany w ramach projektu Czuję miętę do Lublina .
Będzie to opowieść o wakacyjnym przedwojennym Lublinie z nutką anegdoty i sporą dawką ploteczek retro.Nikt lepiej o tym nie opowie niż Marta Denys – autorka książek, m.in. „Lublin między wojnami”.

WSTĘP WOLNY.

miejsce: Muzeum Lubelskie w Lublinie ( Zamek)
data: 07.07.2015 r.
godz. : 17:00

Organizator – Fundacja SZPILKA
Parter projektu – Muzeum Lubelskie w Lublinie

Projekt „Czuję miętę do Lublina” jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Marta Denys

Regionalistka i autorka przewodników po Lublinie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, krajoznawczyni i przewodniczka, autorka publikacji książkowych.Zajmuje się publicystyką historyczną i krajoznawczą na temat Lublina i regionu lubelskiego. Współpracowała z prasą lubelską i ogólnopolską, m.in.: z „Kameną, „Sceną”, „Tygodnikiem Współczesnym”, „Tygodnikiem Polskim”, miesięcznikiem „Na przykład” i „Dziennikiem Wschodnim”. Także z radiem i telewizją. Autorka tekstów poświęconych m.in.: pomnikom Orląt Lwowskich i Józefa Piłsudskiego, bitwie pod Komarowem w 1920 roku i biorącym w niej udział ułanom, dziejom polskiego przemysłu, wybitnym postaciom polskiej kultury, takim jak: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Helena Modrzejewska, Jan Stecki, hr. Wincenty Łoś, kard. Stefan Wyszyński czy „Widzący z Lublina” – Jakub Icchak Horowic.