KONKURS NA TRASĘ SPACEROWĄ PO LUBLINIE

!!! KONKURS!!!Ogłaszamy konkurs na trasę autorską, subiektywną trasę spacerową po Lublinie.
Nagroda dla Zwycięzcy:
– nagroda rzeczowa o wartości ok.200zł
– nagroda niespodzianka 🙂
– spacer wg zwycięskiego pomysłu
– pamiątkowa mapka z trasą spaceruNa zgłoszenia mailowe czekamy do godz.20:00 w dniu 22.07.2015r. – fundacjaszpilka@gmail.com

Szczegóły poniżej w regulaminie

Zapraszamy

Fundacja SZPILKA

REGULAMIN KONKURSU
pt. „Autorska, osobista trasa spaceru po Lublinie CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA
– MÓJ LUBLIN”.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Czuję miętę do Lublina” 2015
realizowanego przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

§ 1. Cele Konkursu
1. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej, oryginalnej trasy spaceru po Lublinie.
2. Konkurs adresowany do wszystkich pasjonatów i mieszkańców Lublina.
Wzbudzenie poczucia większej tożsamości z miastem, uwrażliwienie na sztukę, wyrównanie różnic w dostępie do kultury, integracji lokalnej społeczności poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej w Lublinie.
§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA – MÓJ LUBLIN” jest Fundacja „Szpilka”.
§ 3. Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie autorskiej, osobistej trasy spaceru po Lublinie pokazującej nietypowe miejsca w mieście, zabytki i miejsca związane z kulturą.
i opisanie jej w krótki sposób.
2. Trasa ma być tak zaprojektowana, aby można ją było zrealizować w ciągu 2 godzin. Zachęcamy uczestników konkursu do dzielenia się własnymi przeżyciami, doświadczeniami i wiadomościami o Lublinie. Uczestnicy w swoich projektach mają okazję do zaprezentowania miejsc w Lublinie, które są dla nich wyjątkowe, piękne, ciekawe, bądź w szczególny sposób opisują jakąś/czyjąś historię. Zależy nam na oryginalnym, subiektywnym zwiedzaniu miasta, innym niż z profesjonalnym przewodnikiem.
3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 22 lipca 2015 r. na adres e-mail: fundacjaszpilka@gmail.com.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
6. Praca konkursowa winna być opisana wg poniższego wzoru, a opis dołączony do pracy konkursowej:
– imię, nazwisko
– adres mailowy
– telefon kontaktowy
7. Trasa spaceru po Lublinie musi być inspirowana hasłem „CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA”.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu i wykorzystane przez Fundację „Szpilka”.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4. Ocena prac konkursowych
1. Prace należy przesyłać do 22 lipca 2015r do godz.20:00 mailem na adres: fundacjaszpilka@gmail.com z dopiskiem: Konkurs „CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA – MÓJ LUBLIN”.
2. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela przewodnicząca jury – Dorota Oizmek – tel. 791227731.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
4. Jury pod uwagę weźmie:
– spójność z hasłem przewodnim konkursu,
– oryginalność trasy spacerowej
( forma opisania pomysłu jest dowolna, można dołączyć zdjęcia i dodatkowe informacje, ale najważniejszy jest oryginalny pomysł )
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Fundacji „Szpilka” oraz na facebooku Fundacji do 23 lipca 201 5 r.
2. Osoba wyróżniona zostanie powiadomiona telefonicznie, mailowo w terminie do 23 lipca 2015 r.
3. Praca laureata będzie prezentowana na stronach internetowych i profilach facebookowych Fundacji „Szpilka” i projektu „Czuję mietę do Lublina”.
§ 6. Nagrody
Spośród wszystkich otrzymanych prac wybierzemy jedną, najciekawszą i najbardziej oryginalną. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości ok 200 zł, a następnie jako przewodnik zaprezentuje swój Lublin podczas 2-godzinnego spaceru w dniu 31 lipca 2015 r. Wybrana trasa zostanie opracowana graficznie w formie pamiątkowej mapki, którą otrzymają uczestnicy spaceru.