WYKŁAD MART DENYS

Jak wejść w klimat przedwojennego Lublina?
Nic prostszego – wystarczy przyjść na wykład zorganizowany w ramach projektu Czuję miętę do Lublina.
Będzie to opowieść o zakładach przemysłowych, fabryczkach np. perfum, lepu na muchy, ale i tych większych również jak fabryka wag, zakłady lotnicze…
Oczywicie jak zwykle opowieści będą okraszone mnóstwem ciekawostek, anegdot i poczuciem humoru Marty Denys.

Nikt lepiej o tym nie opowie niż Marta Denys – autorka książek, m.in. „Lublin między wojnami”.

WSTĘP WOLNY.

Marta Denys – regionalistka i autorka przewodników po Lublinie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, krajoznawczyni i przewodniczka, autorka publikacji książkowych. Zajmuje się publicystyką historyczną i krajoznawczą na temat Lublina i regionu lubelskiego. Współpracowała z prasą lubelską i ogólnopolską, m.in.: z „Kameną, „Sceną”, „Tygodnikiem Współczesnym”, „Tygodnikiem Polskim”, miesięcznikiem „Na przykład” i „Dziennikiem Wschodnim”. Także z radiem i telewizją. Autorka tekstów poświęconych m.in.: pomnikom Orląt Lwowskich i Józefa Piłsudskiego, bitwie pod Komarowem w 1920 roku i biorącym w niej udział ułanom, dziejom polskiego przemysłu, wybitnym postaciom polskiej kultury, takim jak: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Helena Modrzejewska, Jan Stecki, hr. Wincenty Łoś, kard. Stefan Wyszyński czy „Widzący z Lublina” – Jakub Icchak Horowic.

Organizator: Fundacja Szpilka
Partnerami projektu są: Centrum Spotkania Kultur, Muzeum Lubelskie, Teatr Stary w Lublinie, Fundacja Krajobrazy, Pracownia Żywioły Ziemi.

Projekt Czuję miętę do Lublina realizujemy przy pomocy finansowej Miasta Lublin i jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin.