Fundacja SZPILKA objęła patronatem projekt ARTYSTKI LUBLINA.

Fudacja SZPILKA objęła patronatem projekt  stypendialny Doroty Ozimek ARTYSTKI LUBLINA.

https://www.facebook.com/pages/Artystki-Lublina/379657072199295?fref=ts